Un steremù tantu a richjamavì

A votra dumanda di richjamata hè stata pigliata in contu, un steremù tantu a richjamavì
 
Grazie
 
Curdialamente

A squadra di  Couteaux Corses ®